27 30
Platform Organizasyonu
  • Platform
  • Yürütme Kurulu
  • Alt Çalışma Komiteleri
  • Sekreterya