Projeler
Ana Sayfa » Projeler
Diyarbakir Kültürel Mirasının Tanıtımı
Projenin Adı: DİYARBAKIR KÜLTÜREL MİRASININ TANITIMI Projenin Süresi: 24 ay Projenin Sahibi: T.C. Diyarbakır Valiliği Proje Bütçesi: ¨2.812.000.00   Projenin Amacı: Projemiz kapsamda ilimizin Kültürel Mirası ve Turizm öğelerinin tanıtımı adına ulusal ve uluslararası tanıtım organizasyonları düzenleme, yerelde turizm konusunda farkındalık yaratma, kentin imajını etkileyen faktörleri minimize etmek hedeflenmiştir.   Bu kapsamda ilimizin tanıtımda eksik görün..
1 Ekim 2012 Pazartesi
Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyonu
Projenin Adı: ULU CAMİ ve HANLAR BÖLGESİ RENOVASYON PROJESİ Projenin Süresi: 18 ay Projenin Sahibi: T.C. Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Proje Bütçesi: 694.131,98   Projenin Amacı:  Projemizle Ulu Cami ve Hanlar Çevresini iyileştirip yenilemek , alanın turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak amaçlanmıştır. Bölgedeki turistik öneme sahip tarihi ve kültürel unsur..
1 Ekim 2012 Pazartesi
Şeyh Mattahar Cami Minaresi (Dört Ayakli Minare) Restorasyonu
Projenin Adı:  ŞEYH MATTAHAR CAMİ MİNARESİ (DÖRT AYAKLI MİNARE) RESTORASYON PROJESİ Projenin Süresi:  18 ay Projenin Sahibi:  T.C. Diyarbakır Valiliği Proje Bütçesi: ¨566.867,55 Projenin Amacı :    İlimizde turistik öneme sahip tarihi ve kültürel unsur olan Dört Ayaklı Minare’nin restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne kazandırılması sağlanacaktır. Projemizle  farklı bir mimari yapıya sahip ve 4 İslam mezhebini simgeleyen 4 Ayaklı Mina..
1 Ekim 2012 Pazartesi
Diyarbakir Evlerinin Turizme Kazandirilmasi
Projenin Adı: DİYARBAKIR EVLERİNİN TURİZME KAZANDIRILMASI PROJESİ Projenin Süresi: 18 ay Projenin Sahibi: T.C. Diyarbakır Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Proje Bütçesi: 2.118.400.00 Projenin Amacı : Sivil mimarinin en güzel örneklerinden olan Diyarbakır Evleri, hem büyüklük hem de iş- levsellik açısından önemli bir yere sahiptir. Projemiz kapsamda kentimizin önemli sivil mi- mari yapılarından olan Süleyman Nazif Konağı’nın kamulaştırılması ve restorasyon öncesi proje çizimlerinin yapılması sağlanarak proje sonrasında evin restorasyonu hedeflenmiştir. Projemizle evlerin altyapısını iyileştirmek, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sür- dürülebilir kılmak amaçlanmıştır. Restorasyonu sağlanan evin amacına ..
28 Eylül 2012 Cuma
Diyarbakir Surlarinin Turizme Kazandirilmasi Projesi
Projenin Adı: DİYARBAKIR SURLARININ TURİZME KAZANDIRILMASI PROJESİ Projenin Süresi: 18 ay Projenin Sahibi: T.C. Diyarbakır Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Proje Bütçesi: 7.117.951,42 Projenin Amacı: Diyarbakır’da yaşayan medeniyetler dönemlerine ait izlerle kenti ölümsüzleştirmişlerdir. Her uygarlık kendi kültürünü, öncekilerle kaynaştırıp, daha zengin hale getirerek yeni ku- şaklara adeta bir ‘’Açık Hava Müzes..
28 Eylül 2012 Cuma
Diyarbakir Kültürel Mirasinin Projelendirilmesi
Projenin Adı :DİYARBAKIR KÜLTÜREL MİRASININ PROJELENDİRİLMESİ Projenin Süresi :18 ay Projenin Sahibi :T.C. Diyarbakır Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Proje Bütçesi :3.413.429,40 Projenin Amacı:Projemiz kapsamında ilimizin kültürel miras değerlerinin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve diğer alt uygulama öncesi proje çizimleri sağlanarak proje kapsamında “proje çizimi” gerçekleşen alanların sonraki y..
28 Eylül 2012 Cuma
Arap Şeyh Camii Restorasyon Projesi
 Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje bütçesi:  235.897,19 ¨ Süresi: 2009-2011 Proje Gerçekleşme Durumu: % 100 Özel Amaç: Projeyle caminin restorasyonu amaçlanmıştır.
28 Eylül 2012 Cuma
İskenderpaşa Konağı Restorasyon Projesi
 Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje bütçesi: 979.620,48 ¨ Süresi: 2009-2011 Proje Gerçekleşme Durumu: % 100 Özel Amaç: Projeyle; Ø Yapının betona çevrilmiş olan üst örtüsü özgün elemanlarına uygun olarak, ahşap kirişlemeleri toprak dama çevrilmiştir. Ø Yapıdaki süsleme elemanları tuzlardan ve boyalardan arındırılarak konservasyonu yapılmıştır. Ø Tüm doğramalar ceviz olarak değiştirilerek, çimento sıvalardan arındırılmış ve derzleme işlemleri yapılmıştır. Ø Yapı, Vakıf Müzesi olarak işlevsel hale getirilecektir. 
28 Eylül 2012 Cuma
Eğil Peygamberler Türbesi Restorasyon Projesi
Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje Bütçesi: 1.189.00,00 ¨ Süresi: 2010-2011-2012 Proje Gerçekleşme Durumu: % 90 Özel Amaç: Yapıyı niteliksiz eklerden arındırarak, geleceğe güvenle devredilmesini sağlamak, yapının tüm yatay ve düşey etkilere karşı dayanımını artırarak ömrünü uzatmak, Peygamberlerin medfun olduğu türbelerin inanç turizmi kapsamında de..
28 Eylül 2012 Cuma
Hz. Süleyman camii restorasyon projesi
 Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje bütçesi: 1.124.505,00 ¨ Süresi: 2010-2011 Proje Gerçekleşme Durumu: % 100 Özel Amaç: Yapıyı niteliksiz eklerden arındırarak, geleceğe güvenle devredilmesini sağlamak, yapının tüm yatay ve düşey etkilere karşı dayanımını artırarak ömrünü uzatmak ve 27 Sahabenin medfun olduğu türbenin inanç turizmi kapsamında d..
28 Eylül 2012 Cuma
 1         Toplam 63 sonuç bulundu..