Projeler
Ana Sayfa » Projeler » Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Projeleri
Dicle Vadisi Projesi
Diyarbakır Nazım İmar Planı’nda “rekreasyon alanı” olarak belirlenen Dicle Vadisi Bölgesi; 2006 yılında Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi’nin işbirliği ile ulusal ölçekte kentsel tasarım, peyzaj ve mimari proje yarışmasına açılmıştır. 2007 yılında Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması düzenlenmiş; yarışmaya sunulan 23 proje arasından “Bölgesel Kalkınma Stratejisi Olarak Spor” temalı pr..
26 Eylül 2012 Çarşamba
1939 Surlara Yolculuk
Mali Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Proje Sahibi Kurum:  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: 546.999,84¨ Ajans Destek Tutarı: 355.549,90 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi):  12 ay Proje Gerçekleşme Durumu (%): Henüz Başlanmadı Özel Amaç: Proje ile Diyarbakır’ın Suriçi Bölgesindeki Diyarbakır Turizm Tanıtım Merkezinde sergilenecek olan Suriçi Maketi ile Suriçindeki ..
26 Eylül 2012 Çarşamba
İzzetpaşa Ve Çiftehan Sokaklarını Sağlıklaştırma Projesi
Mali Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Proje Sahibi Kurum:  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: 1.303.037,33 ¨ Ajans Destek Tutarı: 661.760,54 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): Mayıs 2012 – Eylül 2012 Proje Gerçekleşme Durumu (%): Henüz başlanmadı. Özel Amaç:  Proje; Diyarbakır Sur İlçesinin önemli akslarından biri olan Gazi Caddesi’ne açılan Nebi Camii ve Saray..
26 Eylül 2012 Çarşamba
Diyarbakır Hanlar Ve Hamamları Kitabı
 Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: 50.000,00 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 2011-2012 Proje Gerçekleşme Durumu (%): 10 Özel Amaç:  Proje ile, Diyarbakır’ın sahip olduğu önemli değerler arasında bulunan han ve hamamların tarihi, mimari özelliklerinin anlatıldığı kitabın Prof. Dr. Orhan Cezmi TUNCER tarafından hazırlanması amaçlanmıştır. 
26 Eylül 2012 Çarşamba
Fiskaya Şelale Kafe Gölet Projesi
Mali Kaynak:  Karacadağ Kalkınma Ajansı 2010 yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Ortakları:Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Proje Bütçesi: 2.562.067,00 ¨ Ajans Destek Tutarı: 858.292,45 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 12.05.2011 - 17.05.2012 Proje Gerçekleşme Durumu (%): 90 Özel Amaç:  Proje ile tarihi Fiskaya Şelalesinin canlandırılması ve kentin doğal, sosyal, turistik, ticari hayatına kat..
26 Eylül 2012 Çarşamba
Cemilpaşa Konağı Restorasyonu Ve İşlevlendirilmesi Projesi
Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır İl Özel İdaresi Proje Bütçesi: 3.200.000,00 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi) : 19.10.2010-12.12.2012 Proje Gerçekleşme Durumu (%): 30 Özel Amaç:  Ali Paşa Mahallesi Köylü Sokak’ta bulunan konak, Diyarbakır’ın en büyük sivil mimari örneklerinden biridir. Osmanlı Valisi Ahmet Cemil Paşa tarafından 1888-1902 yılları arasında yaptırılmıştır. Haremlik ve selamlık bö..
26 Eylül 2012 Çarşamba
Mardinkapı Rehabilitasyon Projesi
Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: 1.694.248,17 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 07.09.2011– 05.01.2012 Proje Gerçekleşme Durumu (%): 90 Özel Amaç:  Mardinkapı bölgesindeki çarpık kentleşme sonucu, sur içinin tarihi estetik dokusunu bozan unsurların, rehabilite edilerek turizme ve sosyal yaşama kazandırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda; Ø Tarihi yapıları tahrip eden ve algılanabilirliğini önleyen aykırı müdahaleler ortadan kaldırılmıştır. Ø Hedef kitlelerin rahatlıkla alışveriş yapabileceği kaliteli bir kentsel çevre yaratılarak kaldırım, yol ve cephe düzenlemeleri yapılmıştır. Ø Yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapılar ile ilgili tanıtıcı bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanm..
26 Eylül 2012 Çarşamba
Eski Mardin Yolu İle On Gözlü Köprü Arasında Yaya Geçidi Projesi
Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: 625.000,00 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 20.06.2011-17.11.2011 Proje Gerçekleşme Durumu (%): Tamamlandı. Özel Amaç: Proje ile Mardin kapı semti ile tarihi on gözlü köprü arasında kalan yaya yolunun yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; kaldırım ve yol çalışması tamamlanmıştır.
26 Eylül 2012 Çarşamba
Surp Giragos Ermeni Kilisesinin Restorasyonu Projesi
Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Vakfı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: 4.500.000,00 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): Eylül 2009-2013 Proje Gerçekleşme Durumu (%): 70 Özel Amaç:  Proje ileOrtodoks Ermenilere ait Ortadoğu’daki en büyük kilisenin restorasyonunun yapılması amaçlanmıştır. 1515 yılında yapılan kilise, 1. Dünya Savaşında Alman subaylarının karargâhı, 1960 yılına kadar da Sümer Ba..
26 Eylül 2012 Çarşamba
Turizm Bürolarının Açılması Projesi
Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: 50.000,00 ¨ Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 2007-2014 Proje Gerçekleşme Durumu (%): 65 Özel Amaç: Proje ile yerli ve yabancı turistlere kent tarihi hakkında bilgi ve tanıtım materyalleri verecek, konaklama ve seyahat konularında yardımcı olacak 3 adet turizm bürosunun açılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda,  Ø Dağkapı Meydanı ve Dengbej Evinde olmak üzere 2 adet turizm b&u..
26 Eylül 2012 Çarşamba
 1    Toplam 17 sonuç bulundu..