Projeler
Ana Sayfa » Projeler » Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Arap Şeyh Camii Restorasyon Projesi
 Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje bütçesi:  235.897,19 ¨ Süresi: 2009-2011 Proje Gerçekleşme Durumu: % 100 Özel Amaç: Projeyle caminin restorasyonu amaçlanmıştır.
28 Eylül 2012 Cuma
İskenderpaşa Konağı Restorasyon Projesi
 Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje bütçesi: 979.620,48 ¨ Süresi: 2009-2011 Proje Gerçekleşme Durumu: % 100 Özel Amaç: Projeyle; Ø Yapının betona çevrilmiş olan üst örtüsü özgün elemanlarına uygun olarak, ahşap kirişlemeleri toprak dama çevrilmiştir. Ø Yapıdaki süsleme elemanları tuzlardan ve boyalardan arındırılarak konservasyonu yapılmıştır. Ø Tüm doğramalar ceviz olarak değiştirilerek, çimento sıvalardan arındırılmış ve derzleme işlemleri yapılmıştır. Ø Yapı, Vakıf Müzesi olarak işlevsel hale getirilecektir. 
28 Eylül 2012 Cuma
Eğil Peygamberler Türbesi Restorasyon Projesi
Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje Bütçesi: 1.189.00,00 ¨ Süresi: 2010-2011-2012 Proje Gerçekleşme Durumu: % 90 Özel Amaç: Yapıyı niteliksiz eklerden arındırarak, geleceğe güvenle devredilmesini sağlamak, yapının tüm yatay ve düşey etkilere karşı dayanımını artırarak ömrünü uzatmak, Peygamberlerin medfun olduğu türbelerin inanç turizmi kapsamında de..
28 Eylül 2012 Cuma
Hz. Süleyman camii restorasyon projesi
 Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje bütçesi: 1.124.505,00 ¨ Süresi: 2010-2011 Proje Gerçekleşme Durumu: % 100 Özel Amaç: Yapıyı niteliksiz eklerden arındırarak, geleceğe güvenle devredilmesini sağlamak, yapının tüm yatay ve düşey etkilere karşı dayanımını artırarak ömrünü uzatmak ve 27 Sahabenin medfun olduğu türbenin inanç turizmi kapsamında d..
28 Eylül 2012 Cuma
Zinciriye Medresesi Ve Müştemilatlarının Restorasyon Projesi
Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje Bütçesi: 748.827,00 ¨ Süresi: 2010-2012 Proje Gerçekleşme Durumu: % 75 Özel Amaç: Yapıyı niteliksiz eklerden arındırarak, geleceğe güvenle devredilmesini sağlamak, yapının tüm yatay ve düşey etkilere karşı dayanımını artırarak ömrünü uzatmak, yapının medrese fonksiyonuna uygun olarak kültür ve eğitim amaçlı ku..
28 Eylül 2012 Cuma
Ulu Camii Yapı Topluluğu ve Mesudiye Medresesi 2010-2011-2012 Yılı Onarım İşi
 Mali Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Proje Bütçesi: 6.269.592,00 ¨ Süresi: 2010-2012 Proje Gerçekleşme Durumu: % 75 Özel Amaç: Proje ile yapıyı niteliksiz eklerden arındırarak, geleceğe güvenle devredilmesini sağlamak, yapının tüm yatay ve düşey etkilere karşı dayanımını artırarak ömrünü uzatmak, 5. Harem-i Şerif olarak bilinen Ulu Cami’nin kültür..
28 Eylül 2012 Cuma
Güneydoğu Anadolu Kültürel Mirasın Korunması Ve Turizmin Geliştirilmesi Planı (Entegre Stratejik Eylem Planı-Esep)
 Kırsal Kalkınma Kapsamında, Avrupa Birliğinden sağlanan hibe ile faaliyete geçirilen Kırsal Kalkınma Programı’nın bir bileşeni olan “Kültürel Miras Bileşeni” kapsamında hazırlanmış olan Plan Kapsamında; Diyarbakır İli’ne yönelik belirlenen eylemler aşağıda yer almaktadır: Ø Kentsel Sit Alanı koruma planlarının hazırlanması, Ø Sit alanları yönetim planlarının hazırlanması, Ø Anıt eser koruma ve geliştirme projelerinin hazırlanması, Ø İl Özel İdaresi’nde “restorasyon, restitüsyon ve rölöve proje bürosu” ve Valilikte “koruma, uygulama ve denetim bürosu”nun kurulması, Ø Diyarbakır Turizm Bilgilendirme ve Tanıtım Merkezi’nin kurulması, Ø Diyarbakır Arkeoloji ve Etnografya Müz..
28 Eylül 2012 Cuma
Diyarbakır Valiliği Hizmet Binası (Tarihi Bina) Rölöve, Restorasyon Ve Restitüsyon Çizimi Projesi
 Mali Kaynak: Karacadağ Kalkınma Ajansı 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Proje Sahibi Kurum: Diyarbakır Hizmet Vakfı Başkanlığı Proje Bütçesi: 48.600,00  ¨ Özel Amaç: Projeyle; Diyarbakır Valiliğinin Tarihi Hizmet Binasının korunması ve geleceğe taşınması adına rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizimleri hazırlanmıştır. Projenin Fiziki Gerçekleşmesi: % 100 Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 14.11.2011-14.02.2012
28 Eylül 2012 Cuma
Devegeçidi Çayı Üzerindeki Kara Köprü Ve Antik Yol Restorasyonu Projesi
 Mali Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü Projeyi Yürüten Kurum: Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) Proje Bütçesi: 1.491.520,00 ¨ Projenin Gerçekleşme Durumu: % 100 Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 14.06.2006-26.09.2007 Özel Amaç:  Proje ile günümüzde kullanılmayan köprüde oluşan kemer taşları ve döşeme kaplamalarındaki sökülmeler ve bozulmaların restorasyonu amaçlanm..
28 Eylül 2012 Cuma
Tarihi Malabadi Köprüsü Restorasyonu Projesi
Mali Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü Projeyi Yürüten Kurum: Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) Proje Bütçesi:  4.500.000,00  ¨   Projenin Gerçekleşme Durumu: % 25 Süresi (Başlangıç ve Bitiş Tarihi): 2009-2013 Özel Amaç:  Tarihi Malabadi Köprüsünde restorasyon çalışmaları kapsamında, yüzey sıva temizliği tamamlanmış olup, 2012 yılı içerisinde diğer çalışmalara (..
28 Eylül 2012 Cuma
 1    Toplam 12 sonuç bulundu..